Privacy Policy


С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на ЕТ ''Златан Желев'' с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.

Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на ЕТ ''Златан Желев''.

Всички снимки и видео клипове в сайта са със запазени авторски права и употребата им за други медии без изричното писмено разрешение на ЕТ ''Златан Желев'' е забранено!

Използването на текстове от www.instalacii.com за публикации в печатни и on-line издания е разрешено единствено при изрично цитиране на източник ''instalacii.com'' или ''Инсталации.ком'' , като за on-line изданията е задължително поставянето на хиперлинк към www.instalacii.com!

Връзки с други сайтове

ЕТ ''Златан Желев'' не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

ЕТ ''Златан Желев'' поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. ЕТ ''Златан Желев'' не носи никаква отговорност за последиците, в т. ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

ЕТ ''Златан Желев'' гарантира, че няма да разкрива никаква лична информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.
Може да използваме личната ви информация, за да се свържем пряко с вас, но няма да я предоставим на трети лица.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

ЕТ ''Златан Желев'' не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – ЕТ ''Златан Желев'', по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.


Google Analytics Addendum

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files saved on your computer, to help the website analyze how you use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. If this website anonymizes IP addresses, your IP address will be truncated by Google within a EU member state or other EEA state before being transmitted to the US. Only in exceptional situations will your full IP address be transmitted to Google servers in the United States and truncated there. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. You can also prevent Google from collecting information (including your IP address) via cookies and processing this information by downloading this browser plugin and installing it: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

You can prevent data collection via Google Analytics by clicking here. An "Opt-out Cookie" shall then be applied to your website which shall prevent any future collection of your data when visiting this website.

Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found at the Google Analytics Terms of Service or at the Google Analytics Privacy Overview. Please note that on this website, Google Analytics is supplemented by "gat._anonymizeIp();" to ensure anonymized collection of IP addresses (IP masking).


reCAPTCHA

We use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google) to protect your submissions via internet submission forms on this site. This plugin checks if you are a person in order to prevent certain website functions from being (ab)used by spam bots (particularly comments). This plugin query includes the sending of the IP address and possibly other data required by Google for the Google reCAPTCHA service. For this purpose your input will be communicated to and used by Google. However, your IP address is previously truncated by Google within member states of the European Union or in other states which are party to the agreement on the European Economic Area and is, as such, anonymized. Only in exceptional cases is a full IP address transmitted to a Google server in the United States and truncated there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of this service. The IP address provided by reCaptcha from your browser shall not be merged with any other data from Google.
This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google Inc.). For more information about Google's privacy policy, please visit: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
By using the reCAPTCHA service, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.