За ЕТ "Златан Желев"

Данни

 

ЕИК 831218880

Ф. дело №17762/1994 110

Адрес на управление:

Област София, община Столична

гр. София 1618

район Овча купел

ж.к. Овча купел 1, бл. 601, вх. А


Галерия

От 1994 г. фирмата предлага ВиК услуги за гр. София.

 

Предмет на дейността ни са вътрешно-сградните водопроводни и канализационни мрежи - тяхното изграждане, ремонт и поддръжка, вкл. и на прилежащото им оборудване със санитарни и водочерпни прибори.

 

Списък на основните услуги:

  • монтаж и ремонт на инсталации за водопровод и канализация
  • монтаж и ремонт на санитарно оборудване
  • монтаж на спирателна и предпазна арматура, прибори за измерване и контрол на потока
  • отстраняване на теч от ВиК инсталации
  • консултация и диагностика при проблеми по водопровода и канализацията

...и много други ВиК услуги, които осигуряват нормалното функциониране на сградната ВиК инсталация.

Фирмата поема пълна отговорност за повреди и неизправности, които са следствие от монтажните дейности. Затова осигуряваме гаранция, валидна 12 месеца от датата на завършването им.

Материалите, с които работим и препоръчваме на клиентите ни, са подбирани по най-строги критерии и са обект на нашето особено внимание. Тяхната гаранция се поема от производителите им.